Kod zawodu 722310

KWALIFIKACJA

 • M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie mechanik, monter maszyn i urządzeń w formie kursu kwalifikacyjnego.
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego
liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu -piątek, sobota, niedziela.
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M.44 oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA MECHANIKA

Miejscem pracy słuchacza po ukończeniu kursu mogą być: wszystkie przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze, a także inne działy gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA

 1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 2. Podstawy konstrukcji maszyn
 3. Podstawy technik wytwarzania
 4. Technologia montażu maszyn i urządzeń
 5. Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 6. Język obcy w branży mechanicznej Konstrukcje maszyn
 7. Zajęcia praktyczne

* wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie ul. Al. Kościuszki 10 zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół nr 1w Łukowie ul. Al. T .Kościuszki 10 tel 25 798 29 50 i złóż dokumenty