Kod zawodu 522305

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18. może uzyskać tytuł Sprzedawca i po uzupełnieniu kwalifikacji o kwalifikację A.22. może uzyskać tytuł Technik handlowiec.

Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praca
Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).