Kod zawodu 311303

CYKL NAUKI
4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

KWALIFIKACJE

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie, montaż i naprawa instalacji elektrycznych i elektronicznych,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych, kablowych oraz układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych,
 • prowadzenie prac  oraz nadzoru zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa.

PRAKTYKA ZAWODOWA
Podczas cyklu kształcenia  uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy obejmującą 4 tygodnie nauki (160 godz.)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Technik elektryk to atrakcyjny i bardzo poszukiwany na rynku pracy zawód. Ogromny rozwój inwestycji budowlanych, jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód elektryka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych i poszukiwanych zawodów. Technik elektryk może podjąć pracę w dowolnym zakładzie pracy, szczególnie w firmach prowadzących zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa i infrastruktury. Może również być samodzielnym podwykonawcą dla innych firm. Będziesz mógł również założyć własną działalność gospodarczą w branży elektrycznej – w szkole zdobywasz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Specjaliści z branży elektryczno-elektronicznej są i będą poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

 

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).