Klasa wielozawodowa

W naszej szkole możesz kształcić się w dowolnie wybranym zawodzie.
Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.

    W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych, Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących.

    Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Poniżej prezentujemy informacje o kilu przykładowych zawodach:

Fryzjer

Kod zawodu 514101

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur.

KWALIFIKACJE

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.


TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


Kucharz

Kod zawodu 512001

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów;
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

KWALIFIKACJE

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.


TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu 723103

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychM.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


Stolarz

Kod zawodu 752205

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

KWALIFIKACJE

 • A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI
PRAKTYKA ZAWODOWA
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA