1. Egzamin maturalny - Centralna Komisja Egzaminacyjna
https://www.cke.edu.pl/
2. Egzamin maturalny - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/
3. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku 891 KB