Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2017

Przewodniczący Dawid Chmielewski (3TH)
Zastępcy

Aleksandra Litwa (3TI)
Weronika Surmacz (2W)
Członkowie

Cichocki Bartosz (3TI)
Domański Marcin (4TEL)
Krukow Maciej (1TM)
Krupiński Wojciech (3TS)
Izdebska Joanna (2TH)
Mioduchowska Monika (3TH)
Olender Daniel (4TE)
Pawlak Aleksandra (3TH)
Różnowicz Bartosz (4TI)
Świder Katarzyna (3TH)
Wysokińska Ewelina (2TH)
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Danuta Markowska-Mościcka