Dokumenty i regulaminy

1. Statut Technikum Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 1,86 MB
2. Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Łukowie 1,92 MB
3. Statut Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Łukowie 270 KB
4. Program profilaktyczno-wychowawczy Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie - rok szkolny 2019/2020 444 KB
5. Program rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2015-2020 911 KB